Stichting Podium Kloosterhof te Hoogerheide is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals hieronder is aangegeven. De secretaris van Stichting Podium Kloosterhof, Cees van Rijsbergen, is belast met de gegevensbescherming van de Stichting. Hij is te bereiken via info@podiumkloosterhof.nl.

Gegevens
Stichting Podium Kloosterhof slaat persoonsgegevens op van:

 • bezoekers
 • relaties
 • personeel

Bezoekers
Hiermee wordt bedoeld: hij/zij die een ticket koopt/kopen of gratis ontvangt/ontvangen voor een voorstelling.

Relaties
Hiermee wordt bedoeld: relaties die in diverse systemen staan, omdat ze tot het netwerk van Stichting Podium Kloosterhof behoren. Zoals: theaterbezoekers, impresariaten, persrelaties, sponsors en leveranciers.

Personeel
Hiermee wordt bedoeld: de programmeur en vrijwilligers van Stichting Podium Kloosterhof.

Welke gegevens
Stichting Podium Kloosterhof verwerkt de volgende gegevens van een theaterbezoeker:

 • voornaam
 • tussenvoegsel
 • achternaam
 • adres
 • postcode
 • woonplaats
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • bankrekeningnummer
 • geboekte voorstelling
 • bezochte voorstelling

Doel van de verwerking
Wij verwerken de persoonsgegevens van theaterbezoekers voor de volgende doeleinden:

 • tickets toesturen
 • betalingen afhandelen
 • bezoekers van voorstellingen benaderen om extra service te bieden, bijvoorbeeld met aanvullende bezoekersinformatie
 • nieuwsbrieven verzenden
 • bezoekers informeren over wijzigingen in de voorstellingen

Bewaartermijn
De gegevens worden gewist wanneer:

 • een bezoeker hierom vraagt
 • de bezoeker langer dan 10 jaar geen voorstellingen heeft bezocht of in contact is geweest met Stichting Podium Kloosterhof
 • Stichting Podium Kloosterhof wordt opgeheven

Bewerkersovereenkomst
Wij verkopen uw gegevens niet.
Met een bedrijf dat uw gegevens verwerkt in onze opdracht hebben wij een bewerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor een goed niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Podium Kloosterhof blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Stichting Podium Kloosterhof behoudt zich het recht voor om foto’s en video’s te maken van alle voorstellingen onder auspiciën van deze stichting en deze te publiceren.

Inzien, aanpassen of verwijderen
Uw persoonsgegevens kunt u inzien, laten aanpassen of laten verwijderen. Ook kunt u uw toestemming voor de gegevensverwerking intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Stuur hiervoor een e-mail naar info@podiumkloosterhof.nl. Binnen tien dagen wordt op uw verzoek gereageerd.

Beveiliging
Stichting Podium Kloosterhof doet er alles aan om misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijzigingen en verlies van uw gegevens tegen te gaan.
Mocht u aanwijzigingen hebben dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of aanwijzingen hebben van misbruik, stuur dan een e-mail naar info@podiumkloosterhof.nl.